19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLU OLSUN

 

19 MAYIS;          
 
 1919 yılı Mayısının 19 uncu günü Samsuna çıktım. Genel durum ve görünüş:
 
 Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu topluluk, Genel Savaşta yenilmiş, Osmanlı ordusu her yanda zedelenmiş, koşulları ağır bir  "Ateşkes Anlaşması"  imzalanmış.
 
  Büyük Savaşın uzun yılları boyunca, ulus yorgun ve yoksul bir durumda. Ulusu ve yurdu Genel Savaşa sürükleyenler, kendi başlarının kaygısına düşerek, yurttan kaçmışlar. Padişah ve Halife olan Vahdettin, soysuzlaşmış, kendini ve yalnız tahtını koruyabileceğini umduğu alçakça yollar araştırmakta. Damat Ferit Paşanın başkanlığındaki Hükümet, güçsüz, onursuz, korkak, yalnız padişahın isteklerine uymuş ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecek herhangi bir duruma boyun eğmiş.
 
Ordunun elinden silâhları ve cephanesi alınmış ve alınmakta...
 
Bütün Kurtuluş savaşını, Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluş sürecini adım adım belgeleri ile birlikte anlatan Mustafa Kemal Nutuk adlı eserine bu sözlerle başlar.
 
 Kurtuluş için çeşitli önerileri sıralar ve gerekçeleri ile desteklediği kendi kararını açıklar;
 
 “Baylar, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da ulus egemenliğine dayanan, kısıntısız, koşulsuz, bağımsız yeni bir Türk Devleti kurmak.
 
 İşte, daha İstanbul’dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsunda Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar, bu karar olmuştur.
 
Bu kararın dayandığı en sağlam düşünüş ve mantık şu idi:
 
 Temel ilke, Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu, ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne denli zengin ve gönençli olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak durumunda kalmaktan kendini kurtaramaz.
 
 Yabancı bir devletin koruyuculuğunu istemek insanlık niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir şey değildir. Gerçekten bu aşağılık duruma düşmemiş olanların, isteyerek başlarına yabancı bir yönetici getirmeleri hiç düşünülemez.
 
 Oysa, Türkün onuru ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus, tutsak yaşamaktansa yok olsun, daha iyidir.
 
 Öyleyse, “Ya bağımsızlık, Ya ölüm!”
 
İşte, gerçek kurtuluşu isteyenlerin parolası bu olacaktı.
 
 Bir an için, bu kararın uygulanmasında başarısızlığa uğranılacağını düşünelim. Ne olacaktı? Tutsaklık.
 
 Peki efendim, öteki kararlara uymakla da sonuç bu olmayacak mıydı?”
 
İşte Mustafa Kemal’in durum tespiti ve ardından bu duruma karşın kafasında çizdiği yol haritası, programı.
 
 Yeni ve bağımsız bir Türk Devletinin kurulması, ya da yok oluş; siyah veya beyaz kadar keskin bir seçimdir.  Bu seçimde ara çözüm yoktur, kısmi başarı yoktur, büyük bir risk ve büyük bir hedef vardır.
 
 Ya İstiklal, Ya Ölüm yolunun ilk adımıdır, meydan okumasıdır, dizini yere koyan efenin ayağa kalkış hamlesidir.
 
 Bütün sömürge taleplerinin red edilişidir 19 Mayıs. Bir Ulusun varlık ve yokluk mücadelesinin başlangıcıdır.
 
 Mustafa Kemal Atatürk “Benim doğum tarihimi soruyorlar 19 Mayıs diyebilirsiniz” demiştir. 19 Mayıs;  Fikirden eyleme geçişin başlangıcıdır. Bir var oluş, bir yeniden doğuş, bir silkelenme, bir ayağa kalkıştır 19 Mayıs.
 
 Bir destanın başlangıcıdır 19 Mayıs, dört bir yandan sarılmış, eli ayağı bağlanmaya çalışılmış, varı yoğu elinden alınmış bir milletin varoluş mücadelesinin ilk adımıdır, ilk çığlığıdır, bu yüzden de çok önemlidir.
 
 Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini orduya, hakimlere, savcılara, siyasilere, polise değil GENÇLİĞE emanet etmiştir ve onun için 1935 yılından bu yana bayramdır, ve onun için Gençlik ve Spor Bayramıdır.
 
 Bayramın adı zaman içerisinde küçük değişikliklere uğramış olsa da özü hiç değişmemiş ve değişmeyecektir.
 
 Bu bayram bize, Atatürk’ü ve onun mücadelesini bir kez daha hatırladığımız, kurduğu ve gençlere emanet ettiği Cumhuriyetin ne şartlar altında, ne bedeller ödenerek kurulduğunu bilen ve bu kutsal   emaneti teslim alan Gençliğin bayramıdır ve Türkiye Cumhuriyeti var oldukça kutlanmaya devam edecektir.
 
Ne Mutlu Türküm Diyene, Ne Mutlu Türk Gençliğine…
1275 kez okundu
19.05.2020

Yorumlar